Temel İlkyardım Eğitimi

Temel İlkyardım Eğitimi

Temel İlkyardım Eğitimi

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda; sağlık görevlileri olay yerine intikal edene kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla kazalıya, öğretilmiş doğru müdahalelerde bulunmak ve bir hayata dokunmak istiyorsanız sizler de "Temel İlkyardım Eğitimi" alabilirsiniz.

 

Temel İlk Yardım Eğitimi Programı:

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı Temel ilk yardım eğitimi programı;  16 saat - 2 gün sürmektedir. Eğitimlerde Sağlık Bakanlığı onaylı eğitim dokümanları (kitap, sunum, video vb.)  kullanılır. Katılımcıların eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.

Eğitim konuları; İlkyardım Yönetmeliği’ne uygun olarak aşağıda verilmiştir:

 • Genel İlkyardım Bilgileri,
 • Temel Yaşam Desteği (Erişkinlerde, Çocuklarda ve Bebeklerde),
 • Oed Kullanımı,
 • Havayolu Tıkanıklığında İlkyardım,
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım,
 • Kanamalar, Şok Ve Göğüs Ağrısında İlkyardım,
 • Yaralanmalarda İlkyardım,
 • Boğulmalarda İlkyardım,
 • Kırık, Çıkık, Burkulmalarda İlkyardım,
 • Acil Taşıma Teknikleri,
 • Böcek Sokmaları Ve Hayvan Isırıklarında İlkyardım,
 • Zehirlenmelerde İlkyardım,
 • Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım,
 • Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

 

Temel ilk yardım eğitimi programı’nda; her  7 (yedi) katılımcıya bir eğitmen düşecek şekilde eğitimler verilmektedir.

 

Kimler Temel İlkyardım Eğitimi Alabilir?

18 yaşını tamamlamış ve en az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olan herkes  bu eğitimi alabilir.

 

Eğitimin Verilebileceği Yer

Temel İlkyardım eğitimi; Katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine imkân veren en az 20 metrekarelik eğitim salonu olan” işyerinizde ya da İl sınırları içerisinde uygun yerlerde verilebilir. 

 

Sınav ve Belgelendirme Süreci Kuralları

Temel İlkyardım Eğitim Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

Teorik Sınav: 40  soruluk test şeklindedir. Teorik sınav soruları, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir.

Uygulama Sınavı: Temel yaşam desteği, OED kullanımı, hava yolu tıkanıklığı ve taşıma teknikleri-araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydıyla beceri gerektiren konularda yapılır.

 • Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.
 • Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.
 • Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.
 • Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.
 • Sınavlar, eğitimin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren otuz gün içinde yapılır. Mücbir sebep veya tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık gibi olağanüstü hâllerde bu süre, müdürlükçe mücbir sebep veya olağanüstü hâlin ortadan kalkmasından itibaren bir ay uzatılabilir.

 

İşyerlerinde İlkyardımcı Bulundurma Zorunluluğu Var mı?

İlkyardım Yönetmeliği’ne göre: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

Bulundurulması zorunludur.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf

 

Teklif Almak İçin;

0542 124 60 19

kayit@yorumakademi.com